over de training

Mindfulness training – 8 bijeenkomsten (SeeTrue)

 

De training bestrijkt een periode van acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je, samen met een groep van maximaal vijftien mensen, jouw mogelijkheden om bewuster in het dagelijks leven te staan.

Iedere week krijg je huiswerk mee. Het huiswerk is eigenlijk het meest belangrijke onderdeel van de training. Je leert een vaardigheid aan. Bewust en met aandacht leven vraagt simpelweg om dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.

We gaan ervan uit dat je drie kwartier tot één uur per dag oefent. Als je vooraf al weet dat dit niet mogelijk is, raden we je af aan de training te beginnen. We kunnen en willen je niet alleen maar een kunstje leren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. Je krijgt diverse cd’s met instructies mee naar huis.

Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Verder zijn er ook oefeningen die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Thuis en op je werk. Zo kun je mindfulness inpassen in je dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op je huiswerk en de zaken die je daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen welke trainingspraktijk het best bij jou past. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt daarbij op oefenen; het is immers geen praatgroep.

De kosten voor deze training van 8 bijeenkomsten bedragen 300 euro, inclusief cd’s en werkboek. De kosten van de stiltedag zijn op basis van donatie. Een overzicht van de kosten van al onze activiteiten vindt u hier.

Voor trainingsdata klik op locaties.

Om te kijken of mindfulness iets voor je is, kun je naar de introductiedag die aan het begin van een training wordt georganiseerd.

Oud-deelnemers aan de mindfulness training van 8 bijeenkomsten kunnen deelnemen aan de opfris- en verdiepingstrainingen.